Polityka prywatności


Polityka prywatności firmy Mospan

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych przez nasza firmę z siedzibą w [mospan, ul. Zamiany 16, 02-786 Warszawa] (dalej jako „Administrator”) w związku z realizacją usług oferowanych przez strony internetowe icydock.pl, 3dprodruk.pl, mospan.pl.

Administratorem danych osobowych jest firma Mospan.

Firma Mospan przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami prawa, w szczególności zgodnie z RODO (rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Firma Mospan przetwarza dane osobowe w celu realizacji umów sprzedaży oraz świadczenia usług oferowanych przez sklep internetowy icydock.pl, stronę mospan.pl, 3dprodruk.pl w tym w celu prowadzenia działalności marketingowej, promocyjnej oraz informacyjnej wobec Klientów sklepu internetowego icydock.pl i w/w stron.

Firma Mospan może przekazywać dane osobowe Klientów podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Firma Mospan stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych Klientów przed nieuprawnionym dostępem, utratą czy uszkodzeniem.

Dane osobowe Klientów są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a także w celu zapewnienia ochrony przed roszczeniami.

Firma Mospan nie zbiera i nie przetwarza danych osobowych Klientów w sposób automatyczny.

Firma Mospan może stosować tzw. pliki cookies, czyli dane tekstowe zapisywane na urządzeniu Klienta, w celu ułatwienia korzystania ze sklepu internetowego icydock.pl i w/w stron. Pliki cookies nie służą do zbierania danych osobowych.

Firma Mospan może stosować tzw. piksele śledzące (ang. tracking pixels), czyli małe obrazki ukryte w treści stron internetowych i e-maili, które umożliwiają monitorowanie zachowania Klientów sklepu internetowego icydock.pl i w/w stron w celach statystycznych.

Firma Mospan zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności. W przypadku zmiany Polityki prywatności sklep internetowy icydock.pl lub w/w stron opublikuje nową wersję na swojej stronie internetowej.

Korzystając ze sklepu internetowego icydock.pl, strony msppan.pl i 3dprodruk.pl Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.
W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez sklep internetowy icydock.pl, Klient może skontaktować się z Administratorem pod adresem [mospan, ul. Zamiany 16, 02-786 Warszawa] lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [administrator@icydock.pl].